Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

САМИЕВ Толибҷон Обидҷонович

ДИГАРГУНСОЗИИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА РУШДИ УСТУВОР (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

 cанаи ҳимоя 11.01.2020 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 26.09.2019
Анти плагиат 26.09.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 26.09.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 26.09.2019
Қарори суратҷаласаи №45 03.10.2019
АВТОРЕФЕРАТ 03.10.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 04.10.2019
Тақризҳо ба кор   12 345
14.12.2019 
Тақризи муқарризони расмӣ  12.  
21.12.2019
Тақризи муассисаи пешбар 21.12.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 11.01.2020
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 11.01.2020