Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

НАКИМОВ Сафарраҳмат Пиракович

БОЗОРИ ГӮШТ ВА МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ОН (дар асоси маводи хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 16.11.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 18.06.2019
Анти плагиат 18.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 18.06.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 18.06.2019
Қарори суратҷаласаи №40 29.07.2019
АВТОРЕФЕРАТ 05.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор 12 345.
26.10.2019 
Тақризи муқарризони расмӣ  12.  
07.11.2019
Тақризи муассисаи пешбар 31.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 16.11.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 16.11.2019