Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

МИРЗОН Некруз Мирзон

ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚИ НОҲИЯҲОИ КӮҲИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 22.02.2020 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 18.06.2019
Анти плагиат 18.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 18.06.2019
Тақризи роҳбари илмӣ  18.06.2019
Қарори суратҷаласаи №53 30.10.2019
АВТОРЕФЕРАТ 30.10.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 16.11.2019
Тақризҳо ба кор   1.   2.   345
 29.01.2020
Тақризи муқарризони расмӣ  1.   2
 29.01.2020
Тақризи муассисаи пешбар  29.01.2020
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  22.02.2020
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  22.02.2020