Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

БОБОҶОНОВА Заррина Ғаниевна

ТАШАККУЛИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ САБЗАВОТӢ БА СОДИРОТНИГАРОНИДАШУДА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ)

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 02.11.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 18.06.2019
Анти плагиат 18.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 18.06.2019
Тақризи роҳбари илмӣ  18.06.2019
Қарори суратҷаласаи №38 02.07.2019
АВТОРЕФЕРАТ 04.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор 12345.  
01.10.2019
Тақризи муқарризони расмӣ 12
19.10.2019
Тақризи муассисаи пешбар 19.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 02.11.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 02.11.2019