Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

АСРОРОВ Абдуҳамид Ҷамилович

САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ НИТРАГИН ВА НУРИҲОИ МАЪДАНӢ БА МАҲСУЛНОКИИ ЛӮБИЁИ ЧИНӢ ВА МОШ ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои  кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 - Зироатчигии умумӣ, растанипарварӣ баргузор мегардад. 

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-015 

Санаи ҳимоя 21.12.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 18.06.2019
Анти плагиат 18.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ  18.06.2019
Тақризи роҳбари илмӣ   18.06.2019
Қарори суратҷаласаи № 23 20.09.2019
Автореферат 20.09.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 20.09.2019
Тақризҳо ба кор  12.   3.   4.   567.  8.
09.12.2019 
Тақризи муқарризони расмӣ  1.  2.  
10.12.2019
Тақризи муассисаи пешбар   10.12.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 21.12.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 21.12.2019