ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

САТТОРОВА Муҳайё Шокирҷоновна

ТАЪСИРИ  ИЛОВАҲОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГӢ БА  БАЛАНДШАВИИ МАҲСУЛНОКИИ ПАРВАРИШИ КИРМИ АБРЕШИМ ВА СИФАТИ ПИЛЛА ДАР ШАРОИТИ ВИЛОЯТИ СУҒД

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

ДИССЕРТАЦИЯ 27.05.2019
Анти плагиат 27.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.05.2019