ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

АҲМАД Умид Файзӣ

УСУЛҲОИ ПАРВАРИШИ ЗИРОАТИ БОМИЁ (Abelmoschus esculentus) ДАР ШАРОИТИ ШИМОЛИ АФҒОНИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисоси 6D080100-Агрономия

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-015 

Санаи ҳимоя 14.09.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 30.03.2019
Анти плагиат 30.03.2019 
Рӯйхати корҳои илмӣ  30.03.2019 
Тақризи роҳбари илмӣ   30.03.2019 
Қарори суратҷаласаи №13 04.06.2019
Автореферат 04.06.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.06.2019
Тақризҳо ба кор
 
Тақризи муқарризони расмӣ
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015