ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

ТУРСУНОВ Илхомҷон Холмирзоевич

САМАРАНОКИИ ҶОЙГИРКУНОНӢ ВА РУШДИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ БОҒДОРӢ ДАР ШАРОИТИ МИНТАҚАҲОИ АРИДӢ (дар мисоли  Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 12.10.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 27.03.2019
Анти плагиат 27.03.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.03.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.03.2019
Қарори суратҷаласаи № 32 01.06.2019
АВТОРЕФЕРАТ 04.06.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 04.06.2019
Тақризҳо ба кор
 
Тақризи муқарризони расмӣ 1. 2.
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014