ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

АЛЛАШУКУРОВ Беҳзодҷон Эргашалиевич

РАҚОБАТПАЗИРИИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 21.09.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 27.03.2019
Анти плагиат 27.03.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.03.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.03.2019
Қарори суратҷаласаи №26 08.05.2019
АВТОРЕФЕРАТ 08.05.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 10.05.2019
Тақризҳо ба кор  1.  2345
05.09.2019
Тақризи муқарризони расмӣ  12
05.09.2019  
Тақризи муассисаи пешбар  05.09.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014