ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

Марказҳо

Маркази ИКАРДА

Маркази  ИКАРДА,  бо  ташаббуси Маркази    байналмиллалии тадќиќоти кишоварзї  дар минтаќањои хушк   бунёд  ёфта,  дорои  компютерњои ба шабакаи интернет васл гардида  мебошад,  ки  омўзгорону донишљўён бањри баланд бардоштани савияи  дониши  хеш   аз  онњо  пурсамар истифода  мебаранд.

Инчунин  бо ташаббуси ин ташкилот семинарњои мухталифи байналмиллалї  доир мегарданд, ки дар кори онњо устодони донишгоњ  ширкат  меварзанд. 29-30 майи соли  2007 чунин  як  семинари байналмиллалї бо иштироки намояндагони  8 кишвари дунё дар ДАТ доир  шуд,  ки дар он  Мањмуд  Солњ директори кулли Икарда маърўзаи илмї  кард.