ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

27 Май 2019

САТТОРОВА Муҳайё Шокирҷоновна

ТАЪСИРИ  ИЛОВАҲОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГӢ БА  БАЛАНДШАВИИ МАҲСУЛНОКИИ ПАРВАРИШИ КИРМИ АБРЕШИМ ВА СИФАТИ ПИЛЛА ДАР ШАРОИТИ ВИЛОЯТИ СУҒД

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

Санаи ҳимоя 18.03.2020 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 27.05.2019
Анти плагиат 27.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.05.2019
Қарори суратҷаласаи № 29 26.10.2019
АВТОРЕФЕРАТ 15.12.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Тақризҳо ба кор   
Тақризи муқарризони расмӣ 
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  

Муфассал...