ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

07 Май 2019

НАРЗУЛОЕВ Тош Садулоевич

АСОСҲОИ ИЛМИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ ЗАҒИРИ РАВҒАНДОР ВА КУНҶИД ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ

Барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои  кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 - Зироатчигии умумӣ, растанипарварӣ баргузор мегардад. 

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-015 

Санаи ҳимоя 19.10.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 07.05.2019
Анти плагиат 07.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ  07.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ   07.05.2019
Қарори суратҷаласаи №18 05.07.2019
Автореферат 08.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 09.07.2019
Тақризҳо ба кор
 
Тақризи муқарризони расмӣ
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015  

Муфассал...