ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

Май 2019

30 Май 2019

ХУСРАВБЕКОВА Зартогул Гулбековна

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ И МЕСТНЫХ ФОРМ СЛИВЫ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПАМИРА

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство

Диссертационный совет Д 737.003.03 

Дата защиты 12.10.2019 г.  в 10:00 часов 

ДИССЕРТАЦИЯ 30.05.2019
Анти плагиат 30.05.2019
Список научных публикаций 30.05.2019
Отзыв научного руководителя
30.05.2019
Сведения об научном руководитель 
30.05.2019
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ №86  25.06.2019
АВТОРЕФЕРАТ 28.06.2019 
Адрес объявления на сайте ВАК МОН РФ 28.06.2019
Отзывы на автореферат   12345. 6. 7. 8. 9
01.10.2019 
Сведение о ведущей организации 01.10.2019 
Отзыв ведущей организации 01.10.2019 
Сведение о официальные оппоненте   12. 
01.10.2019 
Отзыв официального оппонента   12.  
01.10.2019
Заключение диссертационного совета 15.10.2019 

Муфассал...

29 Май 2019

Ярмаркаи тақсимоти хатмкунандагон

Баҳри иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳукрии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2017, №262 оид ба «Тартиби тақсимот ва бо ҷойи кор таъмин намудани мутахассисони ҷавон» 29 майи соли равон дар донишгоҳ Ярмарка- тақсимоти хатмкунандагони соли 2019-и Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур баргузор гардид.

Муфассал...

27 Май 2019

САТТОРОВА Муҳайё Шокирҷоновна

ТАЪСИРИ  ИЛОВАҲОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГӢ БА  БАЛАНДШАВИИ МАҲСУЛНОКИИ ПАРВАРИШИ КИРМИ АБРЕШИМ ВА СИФАТИ ПИЛЛА ДАР ШАРОИТИ ВИЛОЯТИ СУҒД

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

ДИССЕРТАЦИЯ 27.05.2019
Анти плагиат 27.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.05.2019

Муфассал...

21 Май 2019

ШАРИФОВ Сафаралӣ Раҷабович

КОРКАРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ САМАРАНОКИ ПАРВАРИШИ ДУРАГАҲОИ КИРМАКИ ПИЛЛАИ ТУТХӮР ВА ИНТИХОБИ ДАРАХТИ ТУТ БАРОИ ФАСЛҲОИ ГУНОГУН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.08-Истеҳсоли хӯроки чорво, хӯрокдиҳии ҳайвоноти кишоварзӣ ва технологияи хӯроки чорво

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049  

Санаи ҳимоя 26.10.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 21.05.2019
Анти плагиат 21.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 21.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 12.  21.05.2019
Қарори суратҷаласаи № 20 08.07.2019
АВТОРЕФЕРАТ 09.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 09.07.2019
Тақризҳо ба кор 1.  234567.  8. 
11.10.2019
Тақризи муқарризони расмӣ  1.  2.  
11.10.2019
Тақризи муассисаи пешбар 11.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 26.10.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 26.10.2019

 

 

Муфассал...

20 Май 2019

ПУЛОДОВ Фарход Мавлонович

АДАПТАЦИЯ,  БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ МЕСТНЫХ СТАРОДАВНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство

Диссертационный совет Д 737.003.03  

Дата защиты 05.10.2019 г.  в 10:00 часов  

ДИССЕРТАЦИЯ 20.05.2019
Анти плагиат 20.05.2019
Список научных публикаций 20.05.2019
Отзыв научного руководителя 1.  2.  
20.05.2019
Сведения об научном руководитель  12. 
20.05.2019
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ №87 25.06.2019
АВТОРЕФЕРАТ 28.06.2019 
Адрес объявления на сайте ВАК МОН РФ 06.07.2019
Отзывы на автореферат  123.  4.  5. 67.  8.  910  
08.09.2019
Сведение о ведущей организации 08.09.2019
Отзыв ведущей организации 08.09.2019
Сведение о официальные оппоненте  1.  2. 
20.09.2019
Отзыв официального оппонента  1.  2
20.09.2019
Заключение диссертационного совета 09.10.2019 

Муфассал...

14 Май 2019

Пайгирии фаъолияти хатмкунандагони МТОК

Бо мақсади иҷрои Протоколи ҷаласаи назди муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2019,№6/27-30 оид ба “Саноатикунонии босуръати кишвар”, мутобиқи банди 11-и Низомномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.03.2014,№145) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шартномаи ҳамкорӣ байни Вазорати маориф ва ташкилоти ҷамъиятии “Пунбачӣ”барои татбиқи нақшаи маркетинги шуъбаи пайгирии хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, дастрас будани маълумоти зарурии муассисаҳои таҷрибавӣ оид ба ҳаракати касбии хатмкунандагони муассисаҳои олии касбии кишвар аз сомонаи http://www.gts-center.tj зерин маълумоти бештар ба даст оварда метавонед.

Муфассал...

КОМИЛОВ Низомиддин Бегаҳмадович

ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ (дар маводи минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014  

Санаи ҳимоя 26.10.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 14.05.2019
Анти плагиат 14.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 14.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 14.05.2019
Қарори суратҷаласаи №37 28.06.2019
АВТОРЕФЕРАТ 04.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор   1 23.  45
28.09.2019
Тақризи муқарризони расмӣ   12.  
28.09.2019
Тақризи муассисаи пешбар 28.09.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 26.10.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 26.10.2019

 

 

Муфассал...

11 Май 2019

ДАДОХОҶАЕВ Абдусами Абдуллоҷонович

ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ
(дар мисоли вилояти Суғд)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 09.11.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 11.05.2019
Анти плагиат 11.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 11.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ  11.05.2019
Қарори суратҷаласаи № 39 29.06.2019
АВТОРЕФЕРАТ 03.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор 1.  2345.  6
11.10.2019
Тақризи муқарризони расмӣ  1.  2
11.10.2019 
Тақризи муассисаи пешбар 26.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 09.11.2019 
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 09.11.2019 

Муфассал...

СУҲРОБИ Маҳмад

МАҲСУЛНОКИИ ҶУВОРӢ ВОБАСТА БА НУРИҲОИ УЗВИЮ МЕНАРАЛӢ ВА ВЕРМИКОПОСТИ «БИОЧИН» ДАР ШАРОИТИ ХОКҲОИ КУҲАНОБЁРИШАВАНДАИ ХОКИСТАРАНГИ РАВШАНИ ВОДИИ ВАХШ

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои  кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 - Зироатчигии умумӣ, растанипарварӣ 

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-015 

Санаи ҳимоя 02.11.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 11.05.2019
Анти плагиат 11.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 11.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ  1.  2.   11.05.2019
Қарори суратҷаласаи №20 06.07.2019
Автореферат 09.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 09.07.2019 
Тақризҳо ба кор 12.  345.  
10.10.2019 
Тақризи муқарризони расмӣ   1 2. 
10.10.2019 
Тақризи муассисаи пешбар 10.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 02.11.2019 
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 02.11.2019

Муфассал...

07 Май 2019

НАРЗУЛОЕВ Тош Садулоевич

АСОСҲОИ ИЛМИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ ЗАҒИРИ РАВҒАНДОР ВА КУНҶИД ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ

Барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои  кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 - Зироатчигии умумӣ, растанипарварӣ баргузор мегардад. 

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-015 

Санаи ҳимоя 19.10.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 07.05.2019
Анти плагиат 07.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ  07.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ   07.05.2019
Қарори суратҷаласаи №18 05.07.2019
Автореферат 08.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 09.07.2019
Тақризҳо ба кор 1.  2.  3456789
03.10.2019
Тақризи муқарризони расмӣ  123. 
03.10.2019
Тақризи муассисаи пешбар  03.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 19.10.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 19.10.2019

Муфассал...