ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

18 Март 2019

БИЛОЛОВ Неъматулло Қурбоналиевич

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ИНФРАСОХТОРИ ИЧТИМОИИ ДЕҲОТ (дар мисоли вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 19.10.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 18.03.2019
Анти плагиат 18.03.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 18.03.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 18.03.2019
Қарори суратҷаласаи №36 02.07.2019
АВТОРЕФЕРАТ 02.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор
 
Тақризи муқарризони расмӣ
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  

Муфассал...